December 2, 2022

others

      ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ เช็คสลิปโอนเงินได้ง่ายผ่าน LINE กลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการทุกประเภท ฟังก์ชั่นการใช้งานและการตรวจสอบการเช็คสลิปโอนเงินด้วยเทคนิคใหม่  เพราะเรื่องการเช็คบิลให้กับลูกค้าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดการสูง บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการหรือพนักงานที่ทำหน้าที่ในการเช็คบิลลูกค้าอาจเกิดความผิดพลาดได้เพราะด้วยความที่แม้กระทั่งผิดเลขไปแค่หลักเดียวก็ทำให้ยอดหเงินอาจจะแตกต่างแม้ว่าจะได้รับเงินเข้าจริงแต่หากลูกค้าโอนผิดไปแม้กระทั่งเลขตัวเดียวพนักงานหรือผู้ประกอบการเช็ครายละเอียดไม่ดีก็อาจจะสร้างความเสียหายของร้านได้ยิ่งมีสลิปพี่ต้องเช็คจำนวนมาก ปัญหาการเกิด Human error ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นสูงตาม สุดท้ายจะมาถามหาความรับผิดชอบกันภายหลังก็คงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและชวนปวดหัวให้สุดๆ  เช็คสลิปโอนเงิน...